Điện môi là gì? Tính chất của điện môi?

Một vật liệu cách điện điện có thể được định nghĩa là vật liệu không cho phép dòng điện đi qua nó. Đối với các ứng dụng điện, một loại…