Cách đo Mosfet sống hay chết

Dưới đây là những hướng dẫn về cách nhận biết MOSFET có bị hỏng hay không. Đây là những kỹ thuật thông thường nhất mà bạn có thể sử dụng…