Mạch Snubber là gì ? Tính toán mạch snubber

Snubber là gì? Snubber là một dạng mạch bảo vệ chống lại các đỉnh điện áp, hiệu ứng ringing và dao động. Snubber hoạt động bằng cách kẹp các đỉnh…