Phần mềm tra cứu transistor tương đương Online

Transistor được đề cập ở đây là transistor lưỡng cực hoặc BJT. Dưới đây là hướng dẫn đầy đủ về cách chọn một transistor. Nếu bạn tuân theo những điều…

Các chế độ làm việc của Transistor

Transistor đóng vai trò quan trọng trong thế giới điện tử của chúng ta. Chúng rất quan trọng như một nguồn điều khiển trong hầu hết các mạch điện tử…

Nguyên lý hoạt động của Transistor và Ứng dụng của nó

Các trường đại học đã giảng dạy rất tốt về chủ đề này nhưng tôi vẫn cố gắng thảo luận về các nguyên tắc transistor NPN mà tôi nghĩ dễ…

Cách kiểm tra Transistor sống hay chết bằng đồng hồ vạn năng

Transistor là một linh kiện điện tử chủ động. Một linh kiện điện tử chủ động là thứ có thể thực hiện khuếch đại hoặc xử lý tín hiệu. Transistor…