loading...

Truyện Ma Audio - Ma thổi đèn - Tập 7 - Thi vương Tương Tây

 

Từ cổ chí kim, cứ nói đến bọn giặc cướp, trong mắt người đời kẻ nào cũng đều là hạng đáng bị chết băm chết vằm, bại hoại xấu xa vô cùng. Nhưng ngẫm cho kỹ từ triều thần thiên tử cho đến sĩ nông công thương, ba trăm sáu mươi nghề trong thiên hạ từ sang tới hèn thiếu gì những tên tặc tử tang tận lương tâm, chuyên dùng thủ đoạn gian trá đề lừa dối người khác? Trộm lớn cướp nước, trộm vừa cướp nghĩa, trộm nhỏ cướp danh, thành làm vua thua lam giặc, chỉ có những kẻ mạt hạng nhất mới đi cướp của cải.

Truyện Ma Audio - Ma thổi đèn - Tập 7 - Thi vương Tương Tây

Thường có câu" ạo bất đạo, phi thường đạo"("Trộm mà không trộm người có đạo, không phải là kẻ trộm tầm thường"), hoặc "Đạo diệc hữu đạo, đạo bất ly đạo"("Trộm cũng có đạo, trộm không rời xa đạo"). Xưa nay trong giới Lục Lâm chuyên gây bè kết đảng, tụ nghĩa chia của cũng không hiếm bậc anh hung hào kiệt làm nên sự nghiệp người thường khó mà tưởng tượng nổi, những hạng bàng môn tả đạo không thể đem ra sò bì được. Trong đó, nổi danh nhất phải kể đến phái Xả Lĩnh...

Truyện Ma Audio - Ma Thổi Đèn - Tập 7 - Thi vương Tương Tây

Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng

Giọng Đọc: Nguyễn Thành

Thời Lượng: 56 Phần / 56 Chương.

Nguồn: 9dio.com

Nhấn like FACEBOOK và GOOGLE để sớm có bài mới nhé!

Đánh giá:


Chia sẻ: Yahoo , Plus , Facebook , Zing

Tải ngay UCWEB 10.7 HACK SPEED tiết kiệm 98% phí GPRS, chống download lỗi và tăng tốc độ load trang gấp 10 lần !
down Chương 1: Lưu Ly Xưởng (293 lượt tải)
down Chương 2: Na Tra Bát Tý (251 lượt tải)
down Chương 5: Hao Tử Nhị Cô (239 lượt tải)
down Chương 6: Thuật Tống Xác (219 lượt tải)
down Chương 7: Cắn Tai (214 lượt tải)
down Chương 8: Rửa Ruột (212 lượt tải)
down Chương 9: Bia Báo Cổ (208 lượt tải)
down Chương 10: Thám Bình Sơn (203 lượt tải)
down Chương 13: Tan Chảy (215 lượt tải)
down Chương 15: Con Rết Sáu Cánh (217 lượt tải)
down Chương 17 : Ủng Thành (205 lượt tải)
down Chương 21 : Bản Kim Phong (212 lượt tải)
down Chương 23 : Tài Kê Lệnh (216 lượt tải)
down Chương 24 : Sơn Âm (208 lượt tải)
down Chương 26 : Huyệt Lăng (199 lượt tải)
Bình Luận
Mọi thắc mắc, yêu cầu, hỗ trợ bạn vào đây để trao đổi trực tiếp với admin nhé!
loading...