loading...

Truyện Ma Audio - Ma thổi đèn - Tập 7 - Thi vương Tương Tây

 

Từ cổ chí kim, cứ nói đến bọn giặc cướp, trong mắt người đời kẻ nào cũng đều là hạng đáng bị chết băm chết vằm, bại hoại xấu xa vô cùng. Nhưng ngẫm cho kỹ từ triều thần thiên tử cho đến sĩ nông công thương, ba trăm sáu mươi nghề trong thiên hạ từ sang tới hèn thiếu gì những tên tặc tử tang tận lương tâm, chuyên dùng thủ đoạn gian trá đề lừa dối người khác? Trộm lớn cướp nước, trộm vừa cướp nghĩa, trộm nhỏ cướp danh, thành làm vua thua lam giặc, chỉ có những kẻ mạt hạng nhất mới đi cướp của cải.

Truyện Ma Audio - Ma thổi đèn - Tập 7 - Thi vương Tương Tây

Thường có câu" ạo bất đạo, phi thường đạo"("Trộm mà không trộm người có đạo, không phải là kẻ trộm tầm thường"), hoặc "Đạo diệc hữu đạo, đạo bất ly đạo"("Trộm cũng có đạo, trộm không rời xa đạo"). Xưa nay trong giới Lục Lâm chuyên gây bè kết đảng, tụ nghĩa chia của cũng không hiếm bậc anh hung hào kiệt làm nên sự nghiệp người thường khó mà tưởng tượng nổi, những hạng bàng môn tả đạo không thể đem ra sò bì được. Trong đó, nổi danh nhất phải kể đến phái Xả Lĩnh...

Truyện Ma Audio - Ma Thổi Đèn - Tập 7 - Thi vương Tương Tây

Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng

Giọng Đọc: Nguyễn Thành

Thời Lượng: 56 Phần / 56 Chương.

Nguồn: 9dio.com

Nhấn like FACEBOOK và GOOGLE để sớm có bài mới nhé!

Đánh giá:


Chia sẻ: Yahoo , Plus , Facebook , Zing

Tải ngay UCWEB 10.7 HACK SPEED tiết kiệm 98% phí GPRS, chống download lỗi và tăng tốc độ load trang gấp 10 lần !
down Chương 1: Lưu Ly Xưởng (383 lượt tải)
down Chương 2: Na Tra Bát Tý (320 lượt tải)
down Chương 5: Hao Tử Nhị Cô (295 lượt tải)
down Chương 6: Thuật Tống Xác (289 lượt tải)
down Chương 7: Cắn Tai (272 lượt tải)
down Chương 8: Rửa Ruột (278 lượt tải)
down Chương 9: Bia Báo Cổ (267 lượt tải)
down Chương 10: Thám Bình Sơn (258 lượt tải)
down Chương 13: Tan Chảy (267 lượt tải)
down Chương 15: Con Rết Sáu Cánh (273 lượt tải)
down Chương 17 : Ủng Thành (253 lượt tải)
down Chương 21 : Bản Kim Phong (271 lượt tải)
down Chương 23 : Tài Kê Lệnh (264 lượt tải)
down Chương 24 : Sơn Âm (257 lượt tải)
down Chương 26 : Huyệt Lăng (264 lượt tải)
Bình Luận
Mọi thắc mắc, yêu cầu, hỗ trợ bạn vào đây để trao đổi trực tiếp với admin nhé!
loading...