Cách chọn cuộn cảm cho mạch tăng áp (Boost Converter)

Chọn giá trị điện cảm a. Xác định tần số đóng ngắt (switching frequency) cho mạch tăng áp Ví dụ: Fsw = 300kHz b. Xác định điện áp đầu vào…

Mạch Snubber là gì ? Tính toán mạch snubber

Snubber là gì? Snubber là một dạng mạch bảo vệ chống lại các đỉnh điện áp, hiệu ứng ringing và dao động. Snubber hoạt động bằng cách kẹp các đỉnh…