Mạch đếm từ 0 đến 9 sử dụng Led 7 thanh và IC CD4026

Bộ đếm về cơ bản được sử dụng để đếm bất kỳ thứ gì. Trong điện tử, bộ đếm được sử dụng để đếm các sự kiện trên mỗi xung đầu vào nhận được. LED 7 đoạn được sử dụng để hiển thị các giá trị đếm và được biết đến như là cách cũ nhất để hiển thị giá trị bộ đếm. Các LED trong màn hình được sắp xếp theo cách tạo ra chữ số thập phân 8. LED tương ứng sẽ sáng lên khi chân đầu vào nhận được tín hiệu và nó có thể hiển thị các chữ số thập phân từ 0-9. LED 7 đoạn được sử dụng trong các mạch điện khác nhau để hiển thị và cũng được sử dụng trong LCD. Nó có thể có hai loại là loại cực âmloại cực dương. Nó có thể được sử dụng trực tiếp với bất kỳ thiết bị điện áp thấp nào.

Một mạch đơn giản của bộ đếm LED 7 đoạn được giải thích trong bài viết này để hiểu rõ về cách sử dụng và nguyên tắc hoạt động của nó.

Thành phần phần cứng

Các thành phần sau đây là cần thiết để làm Mạch Bộ Đếm Bảy Đoạn

S.no Thành phần Giá trị Số lượng
1. IC NE555 timer 1
2. IC CD4026 1
3. LED 7 đoạn 1
4. Điện trở 10KΩ, 68KΩ 3, 1
5. Tụ điện 1μF, 22μF 1, 1
6. Công tắc nhấn 2
7. Pin 9V 1

Sơ đồ chân CD4026

Sơ đồ chân CD4026

Sơ đồ chân IC NE555

Sơ đồ chân IC NE555

Mạch Bộ Đếm Bảy Đoạn

Mạch Bộ Đếm Bảy Đoạn

Giải thích hoạt động

Một mạch đơn giản sử dụng IC bộ định thời 555, IC bộ đếm thập phân 4026 và LED 7 đoạn (loại cực chung). IC 555 được cấu hình ở chế độ đa chấn động monostable tạo ra một xung mỗi khi nhấn phím đếm. Xung clock là đầu vào cho IC 4026, nó đếm mỗi xung và dẫn đến LED 7 đoạn.

Nút công tắc được ghép nối với chân kích hoạt của IC 555 để cung cấp đầu vào âm cho công tắc. Xung được tạo ra bởi IC bộ định thời phụ thuộc vào giá trị của điện trở định thời R2 và tụ định thời C1. Xung được cấp một độ lệch cân bằng bởi điện trở R3 và tụ C2. Xung một ổn định đóng vai trò là đầu vào cho IC bộ đếm thập phân 4026 và với mỗi xung, nó tăng giá trị bộ đếm và điều khiển LED 7 đoạn. Giá trị đếm có thể được đặt lại bằng nút RESET hoặc nó lặp lại đếm từ 0-9 cho mỗi đầu vào nhận được.

Ứng dụng:

Các ứng dụng của LED 7 đoạn bao gồm:

  • Các bộ đếm LED 7 đoạn này được sử dụng trong bộ định giờ, đồng hồ kỹ thuật số và đồng hồ đeo tay.
  • Chúng cũng được áp dụng trong máy tính và đồng hồ đo.
  • LED 7 đoạn được sử dụng trong các chỉ báo RF, đồng hồ đo tốc độ, đồng hồ đo điện áp, v.v.
  • Do đó, LED 7 đoạn có thể được sử dụng trong nhiều thiết bị điện tử làm màn hình hiển thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Press ESC to close