Cách đo diode sống hay chết bằng đồng hồ vạn năng

Diode là một thiết bị bán dẫn hai cực. Một cực được gọi là anot trong khi cực còn lại là catot. Anot cần một điện thế cao trong khi catot cần một mức điện thế thấp hơn để diode được phân cực thuận. Thuật ngữ phân cực thuận có nghĩa là các cực của diode được cung cấp đúng mức điện áp. Khi diode không được cung cấp đúng điện áp, nó có thể ở trạng thái tắt hoặc phân cực ngược. Có kiến thức cơ bản về cách hoạt động của một diode sẽ giúp ích cho việc biết một diode còn sống hay đã chết.

Một số sự thật quan trọng về Diode

1. Diode là một thiết bị điện tử hai cực

2. Một cực được gọi là anot và cực còn lại được gọi là catot

3. Ký hiệu của diode là

4. Đối với hầu hết các diode, chỉ số của catot là nó có một vòng băng. Xem ví dụ dưới đây.

5. Đối với các diode có thân lớn, catot được chỉ ra bằng dấu (-) trong khi (+) cho anot

6. Có hai cách mà một diode có thể được phân cực; thứ nhất là phân cực thuận và thứ hai là phân cực ngược

7. Phân cực thuận có nghĩa là anot có mức điện thế cao hơn catot

8. Phân cực ngược có nghĩa là điện thế đặt vào anot thấp hơn catot

9. Vật liệu của diode có thể là germanium hoặc silicon. Diode làm bằng germanium có điện áp thuận khoảng 0,3V. Mặt khác, một diode làm bằng silicon sẽ có điện áp thuận khoảng 0,7V.

10. Khi được phân cực thuận, diode sẽ ở trạng thái dẫn và có độ rơi điện áp khoảng 0,3V và 0,7V tương ứng cho vật liệu bán dẫn germanium và silicon.

11. Khi bị phân cực ngược, diode sẽ ở trạng thái tắt và độ rơi điện áp trên nó sẽ không thấy mức 0,3V hoặc 0,7V mà bằng với nguồn cung cấp mạch.

12. Ở phân cực thuận, diode sẽ cho phép dòng điện chảy qua

13. Ở phân cực ngược, diode sẽ chặn dòng điện

14. Trong phân tích mạch lý tưởng, dễ dàng coi một diode hoạt động ở phân cực thuận là ngắn mạch trong khi hở mạch cho một diode hoạt động ở phân cực ngược.

Xử lý sự cố Diode sống hay chết

Các sự thật trên về diode rất hữu ích trong việc biết một diode còn sống hay đã chết. Có một vài cách để biết nếu một diode còn sống hay đã chết. Nó có thể sử dụng tính năng kiểm tra diode của đồng hồ vạn năng. Nó có thể thông qua phép đo độ rơi điện áp thực tế khi mạch đang hoạt động. Hoặc nó có thể thông qua kiểm tra trực quan.

Phương pháp 1: Làm thế nào để biết một Diode còn sống hay đã chết bằng Đồng hồ vạn năng

Lưu ý: Thực hiện kiểm tra này khi mạch không có điện.

a. Lấy một đồng hồ vạn năng. Trong ví dụ này tôi có một FLUKE 175.

b. Xoay núm đến biểu tượng diode màu vàng

c. Nhấn nút màu vàng được bao quanh bởi hình chữ nhật màu đỏ

d. Sau khi làm như vậy, bạn phải thấy biểu tượng diode trên màn hình như hình chữ nhật màu xanh lam chỉ ra và chỉ báo V DC ở phần bên phải của màn hình được bao quanh bởi màu xanh lá cây. Ngoài ra, khi bạn đoản mạch các que đo của đồng hồ vạn năng, bạn có thể nghe thấy tiếng bíp trên hầu hết các đồng hồ vạn năng.

e. Bây giờ, đặt que đo dương của đồng hồ vạn năng vào anot của diode trong khi que đo âm vào catot của diode. Đây là kết nối phân cực thuận.

f. Bạn phải thấy kết quả đo điện áp gần 0,3V hoặc gần 0,7V. Trong ví dụ bên dưới của tôi, tôi đang đo độ rơi điện áp thuận của một diode công suất và tôi nhận được kết quả đo 0,311V. Điều này nằm trong mức điện áp thuận dựa trên tài liệu kỹ thuật của diode. Vì vậy, nếu bạn có thể đo ở đây một giá trị rất xa 0,3V hoặc 0,7V, diode đã chết.

g. Trao đổi que đo dương và âm của đồng hồ vạn năng. Lần này chúng ta phải không thấy kết quả đo trên đồng hồ vạn năng như phép đo của tôi bên dưới. Nếu không, diode phải đã chết.

h. Có một mô-đun diode có 2 diode riêng lẻ bên trong. Cẩn thận khi xác định cực chính xác. Chạm vào cực sai sẽ cho ra phán đoán sai. Giả sử một mô-đun diode như bên dưới. Khi đặt que đo dương của đồng hồ vạn năng vào cực 2 trong khi que đo âm vào cực 1, kết quả đo sẽ gần 0,3V hoặc 0,7V vì diode được phân cực thuận. Nếu không, mô-đun diode phải đã chết. Trao đổi que đo của đồng hồ vạn năng, sẽ không có kết quả đo. Nếu không, diode phải đã chết.

Các quan sát tương tự nếu que đo dương của đồng hồ vạn năng sẽ được chạm vào cực 1 trong khi que đo âm vào cực 3.

Tuy nhiên, khi que đo dương của đồng hồ vạn năng được chạm vào cực 2 trong khi que đo âm được chạm vào cực 3, kết quả đo phải bằng tổng điện áp thuận của mỗi diode. Ví dụ, một diode làm bằng germanium, kết quả đo sẽ là 2 lần 0,3V hoặc khoảng 0,6V. Đối với một diode làm bằng silicon, kết quả đo sẽ là 2 lần 0,7V hoặc khoảng 1,4V. Nếu không, diode phải đã chết.

Phương pháp 2: Làm thế nào để biết một Diode còn sống hay đã chết bằng cách đo Điện áp thực tế trong khi Mạch được cấp nguồn

Phương pháp thứ hai là đo thông tin điện áp diode khi mạch được cấp nguồn. Giả sử một mạch rất đơn giản bên dưới. Cấp nguồn mạch với nguồn 10V và đo điện áp trên diode theo cách kết nối bên dưới. Nó phải đọc gần 0,3V hoặc 0,7V tùy thuộc vào vật liệu bán dẫn. Nếu kết quả đo khác, diode phải đã chết.

Trao đổi kết nối que đo sẽ đọc một điện áp âm nhưng vẫn phải xung quanh 0,3V hoặc 0,7V. Điều này vẫn đúng vì dấu âm chỉ là một chỉ báo rằng que đo của đồng hồ vạn năng không có cực tính chính xác.

Phương pháp 3: Làm thế nào để biết một Diode còn sống hay đã chết bằng Kiểm tra trực quan

Đôi khi cách biết một diode còn sống hay đã chết chỉ cần kiểm tra trực quan. Các diode sẽ cháy nếu có quá nhiều dòng điện chảy qua nó. Nó sẽ vỡ nếu có quá nhiều điện áp đỉnh ngược áp dụng cho nó. Đây là những lỗi hiển nhiên không cần bất kỳ phân tích và công cụ nào để phát hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Press ESC to close