Cách đo Mosfet sống hay chết

Dưới đây là những hướng dẫn về cách nhận biết MOSFET có bị hỏng hay không. Đây là những kỹ thuật thông thường nhất mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra xem MOSFET có bị hỏng không.

Bước #1 về cách biết MOSFET có bị hỏng

: Kiểm tra chế độ Diode

Điều đầu tiên chúng ta sẽ thử để biết MOSFET có bị hỏng hay không là kiểm tra điện áp rơi của diode. Lấy một Đồng hồ vạn năng và đặt nó ở chế độ diode. Đối với NMOS, hãy làm theo thiết lập dưới đây.

Đối với PMOS, hãy làm theo thiết lập dưới đây.

Một MOSFET tốt sẽ có kết quả đo từ 0.4V đến 0.9V (tùy thuộc vào loại MOSFET). Nếu kết quả đọc là 0, MOSFET bị hỏng và khi kết quả đọc là “hở mạch” hoặc không có kết quả, MOSFET cũng bị hỏng.

Khi bạn đảo ngược que đo Đồng hồ vạn năng, kết quả đọc sẽ là “hở mạch” hoặc không có kết quả đọc cho một MOSFET tốt. Nếu kết quả đọc là 0, MOSFET bị hỏng.

Bước #2 về cách biết MOSFET có bị hỏng

: Kiểm tra điện trở

Phương pháp tiếp theo để sử dụng để biết MOSFET có bị hỏng hay không là kiểm tra điện trở. Một MOSFET tốt sẽ có điện trở cao giữa cực D-S bất kể cực tính của que đo Đồng hồ vạn năng.

Cực G đến cực S cũng có điện trở cao theo cả hai chiều đối với một MOSFET tốt. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng khi bạn đặt dương của Đồng hồ vạn năng vào cực G và âm vào cực S của NMOS, MOSFET sẽ dẫn. Bạn có thể nhầm lẫn nghĩ rằng MOSFET bị hỏng khi đo điện trở D-S vì Đồng hồ vạn năng sẽ đọc là 0 ohm. Vì vậy, để tránh tình huống này, hãy đảm bảo xả điện tích trên cực G.

Tương tự với PMOS, khi bạn đặt đầu dương vào cực S và đầu âm của Đồng hồ vạn năng vào cực G, MOSFET sẽ dẫn.

Nếu bạn đo điện trở của MOSFET từ chân này sang chân khác, bạn nên cân nhắc các điện trở liên quan vì chúng ảnh hưởng đến kết quả đo. Ví dụ, trong mạch trên, khi bạn đo điện trở từ cực G đến cực S, những gì bạn đọc được không phải là điện trở cao mà là giá trị của R1 là 10k. Loại bỏ điện trở 10k sẽ làm cho kết quả đọc cao.

Bước #3 về cách biết MOSFET có bị hỏng

: Kiểm tra tính liên tục

Phương pháp thứ ba để biết MOSFET có bị hỏng hay không là kiểm tra tính liên tục. Đặt Đồng hồ vạn năng ở chế độ kiểm tra liên tục. Ở Đồng hồ vạn năng hiện đại, chế độ kiểm tra liên tục thường có âm thanh khi các điểm đo được kết nối. Đặt đầu dương vào D và đầu âm của Đồng hồ vạn năng vào S hoặc ngược lại, khi kết quả đọc là 0 hoặc Đồng hồ vạn năng phát ra âm thanh liên tục, thiết bị đã bị hỏng; cực D-S bị ngắn mạch.

Sử dụng cách tiếp cận tương tự cho các chân còn lại của MOSFET và sử dụng cùng cách đánh giá. Tuy nhiên, khi bạn đặt đầu dương của Đồng hồ vạn năng vào cực G và đầu âm vào cực S cho NMOS hoặc ngược lại đối với PMOS; thiết bị sẽ dẫn và khi bạn đo tính liên tục giữa D đến S; kết quả đọc là 0. Bạn có thể đánh giá sai rằng MOSFET đã bị hỏng. Vì vậy, luôn đảm bảo xả cực G xuống cực S.

Để xác minh, hãy tắt thiết bị và đo lại tính liên tục. Để tắt NMOS, đặt đầu dương của Đồng hồ vạn năng vào cực S trong khi đầu âm vào cực G. Làm ngược lại để tắt PMOS. Một MOSFET tốt sẽ không có tính liên tục giữa các chân. Nếu có, nó thực sự đã bị hỏng.

Tóm tắt về cách biết MOSFET có bị hỏng

Các kỹ thuật trên là phổ biến về cách biết MOSFET có bị hỏng hay không. Tôi biết có một vài kỹ thuật khác nữa. Vì vậy, tôi đề nghị kết hợp các kỹ thuật trên với các kỹ thuật khác mà bạn đã học để bạn có thể thực hiện xử lý sự cố chính xác. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu cách đo diode, hãy đọc Làm thế nào để biết Diode bị hỏng. Mặt khác, nếu bạn quan tâm đến việc học cách xử lý sự cố BJT, hãy đọc Làm thế nào để biết nếu Transistor bị chết. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về MOSFET, hãy đọc Phương trình thiết kế MOSFET công suất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Press ESC to close